logo

ONLINE rezervacije

 •   Autobuski prevoz
    Avionski prevoz
    Sopstveni prevoz

 •   Potrebno nam je osiguranje
    Nije nam potrebno osiguranje
 • Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Pored toga, lekarske usluge u inostranstvu su veoma skupe, te Vam savetujemo uzimanje zdravstvenog osiguranja.

 •   Želimo samo upit o raspoloživosti smeštaja
    Želimo da nam pošaljete profakturu na iznos za rezervaciju
    Želimo da nam pošaljete profakturu na iznos aranžmana u celosti